Phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng hành cùng nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2021-2025)
Số ký hiệu văn bản 1483/KH-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng hành cùng nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2021-2025)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới