Phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1508/KH-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới