No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Mường La đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 19/8/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Mường La Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Mường La đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 6/2021 số người tham gia BHXH bắt buộc là: 3.203/3.574 người đạt 89,6% kế hoạch, BHXH tự nguyện 1.377/2.218 người, đạt 62,1% kế hoạch, BHYT: 97.689/100.978 người, đạt 96,67% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,6% dân số; Tổng số tiền thu được là 67.966 triệu đồng, đạt 45,4% kế hoạch năm. Triển khai cài đặt ứng dụng VssID theo chỉ đạo được 3.898/3.216 hồ sơ hợp lệ đạt 121% kế hoạch giao

 

Hội nghị đánh giá công tác BHXH, BHYT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Công tác tuyên truyền vận động người tham gia được triển khai có hiệu quả, nội dung tuyên truyền ngắn gọn dễ hiểu, tổ chức được 14 hội nghị, trong đó có 239 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị …, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH và BHYT. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Thủ tục hành chính được rút gọn, chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH huyện đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chi trả 42.440 triệu đồng, bao gồm: Chi BHXH 25.700 triệu đồng cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; chi KCB BHYT 16.740 triệu đồng cho bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú.

 

BHXH huyện trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tại xã Hua Trai

Song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục: Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tuy có chuyển biến, song tỷ lệ tham gia còn thấp, một số xã chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT còn 10 xã và 01 thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2021 chưa tổ chức được hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; tình trạng nợ BHXH vẫn diễn ra khá phổ biến nhất là các doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT còn ít, thực hiện quy chế phối hợp với các cấp các ngành còn hạn chế; theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp đơn vị có kê khai thuế năm 2020 trên địa bàn huyện còn 04 doanh nghiệp, HTX, với 40 lao động chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; 53 HTX đang hoạt động chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đối tượng tham gia. Một số Trạm y tế còn chưa thực hiện tốt công tác KCB BHYT, nhiều Trạm y tế thực hiện đẩy dữ liệu lên cổng giám định chưa kịp thời…

Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021 là cả một thách thức lớn do đó Trưởng Ban Chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn; gắn trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch mở rộng phát triển đối tượng tham gia chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững. Rà soát, đối chiếu, xác định người tham gia BHXH bắt buộc theo dữ liệu của cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT; UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách tăng, giảm thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; Phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội với UBND các xã, thị trấn Bưu điện huyện, các Đại lý thu tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ BHXH cho người lao động.

Lê Thanh Xuân - Bảo hiểm xã hội huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 3,771
  • Tất cả: 347,342
Đăng nhập