No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
THANH TRA HUYỆN

CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Trường Đông

Ngày, tháng, năm sinh:  10/4/1976

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0915.804.105

Địa chỉ thư điện tử:       dongntt.muongla@sonla.gov.vn 

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:                      Lê Trung Kiên

Ngày, tháng, năm sinh:  16/12/1984

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0979.994.694 

Địa chỉ thư điện tử:       kienlt.muongla@sonla.gov.vn

THANH TRA VIÊN

Họ và tên:                      Vũ Danh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  29/11/1976

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.783.515

Địa chỉ thư điện tử:        tuanvd.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Lê Hồng Thái

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1981

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0915.632.123

Địa chỉ thư điện tử:       

THANH TRA VIÊN

Họ và tên:                      Hoàng Ngân Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  17/08/1991

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0395.068.069

Địa chỉ thư điện tử:        hahn.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 3,765
  • Tất cả: 347,336
Đăng nhập