No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:               Phạm Quang Sơn

Sinh ngày:              19/7/1979

Dân tộc:                  Kinh

Trình độ CM:          Đại học

Trình độ lý luận:     Trung cấp

Điện thoại:              0912.142.416

Địa chỉ thư điện tử: sonpq.muongla@sonla.gov.vn

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Trịnh Văn Chuẩn

Ngày, tháng, năm sinh:  28/10/1969

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0976.425.395

Địa chỉ thư điện tử:        kinhtehatangml@gmail.com

     

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:              Nguyễn Đình Công

Sinh ngày:             02/11/1977

Dân tộc:                 Kinh

Trình độ CM:          Đại học

Trình độ lý luận:     Sơ cấp

Điện thoại:              0346.088.889

Địa chỉ thư điện tử: kinhtehatangml@gmail.com

CÁN SỰ

Họ và tên:            Phạm Văn Công

Sinh ngày:            21/02/1989

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Cao đẳng

Trình độ lý luận:  Sơ cấp

Điện thoại:           0973.343.690

Địa chỉ thư điện tử: kinhtehatangml@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:           

Sinh ngày:            

Dân tộc:              

Trình độ CM:      

Trình độ lý luận: 

Điện thoại:          

Địa chỉ thư điện tử:

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                   Phạm Thu Hằng

Sinh ngày:                  13/11/1995

Dân tộc:                      Kinh

Trình độ CM:              Đại học

Trình độ lý luận:         Sơ cấp

Điện thoại:                  0374.237.855

Địa chỉ thư điện tử:     hangpt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    Nguyễn Tư Cường

Sinh ngày:                   18/12/1987

Dân tộc:                       Kinh

Trình độ CM:               Đại học

Trình độ lý luận:          Sơ cấp

Điện thoại:                  0869.180.288

Địa chỉ thư điện tử:     cuongnt.muongla@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 3,692
  • Tất cả: 346,748
Đăng nhập